Orang-Orang Yang Dilaknat Allah

“Ada enam golongan manusia yang aku laknati (Sabda ini jadi doa Nabi saw, pasti di-ijabahi-) Allah pun melaknati. Setiap nabi juga melaknati mereka dengan doa nya (padahal doa para nabi di-ijabahi Allah). Dan di hari Qiyamat semua makhluk Allah juga melaknati enam golongan itu.

Enam golongan manusia yang aku (Nabi saw) laknati adalah :

  1. Manusia yang menambah-nambahi (ayat) kitab suci Allah.
  2. Manusia yang mendustakan taqdir Allah.
  3. Manusia yang berkuasa dengan arogan, memaksakan kehendak, memuliakan orang-orang yang hina di haribaan Allah dan meremehkan para Ahlul Haq yang dimuliakan Allah.
  4. Manusia yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah.
  5. Manusia yang halalkan perbuatan yang diharamkan Allah atas Ahli Bait-ku.
  6. Manusia yang meninggalkan dan meremehkan Sunnah-ku (Nabi saw).

Dan pada Hari Qiyamat Allah tidak akan menatap mereka (keenam golongan manusia yang disebutkan di atas) dengan tatapan penuh rahmat.” {HR.Tirmidzi dan Hakim}.

Baca pos ini lebih lanjut

Iklan